11 února 2015

Kostel sv. Markéty ve Vintířově .....
Tento příspěvek je druhým "hostujícím" v tomto kole a je
od Hely. Ta se tady už prezentovala kaplí Panny Marie Pomocné ve stejnojmenné obci.
Takže dávám slovo její prezentaci ....

Ve vsi Vintířov se nalézá zámecký areál sestávající se ze starého zámku, nového zámku a hospodářského
dvora . Oba zánky jsou v současnosti (rok 2014) v havarijním stavu.

Na návsi stojí barokní kostel s. Markéta z roku 1730.
Na vrchu nad Vintířovem stojí poutní kaple Panny Marie Pomocné, postavená v letech 1725 až 1727 na místě starší svatyně z roku 1649. Za Josefa II. byla kaple zrušena a následně zpustla. Obnovena byla v roce 1833, a pak po opětovném zpustnutí ve 2. polovině 20. století znovu obnovena v roce 2000.

To je vše co se ma internetu dá najít. O Vintířovské kapli jsem už psala. Obec má kolem stovky stálých obyvatel a několik chalupářů. V novém zámku bylo v polovině 20. století zemědělské učiliště s internátem. Když bylo učiliště zrušeno, nastěhovala se tam školka. Moje děti si jí ještě pamatují. Ve starém zámku kam jsme chodili často na návštěvu, bydlela moje kolegyně. Po sametové revoluci byly zámky vráceny původním šlechtickým majitelům a dnes chátrají. (Moje poznámka: Ono v našem státě se stále hází klacky pod nohy všem majitelům kteří by stáli o to něco opravit. Ať už to jsou památkáři, nebo KÚ či jiné instituce, takže bych se ani nedivila zvlášť pokud se jedná o šlechtické rody zvyklé ze zahraničí že všechno pěkně odsejpá, že je to otreávilo a od rekonstrukce upustili) Píši (Hela) to proto, že kostel, i když je zničený má větší štěstí než zámky z důvodu že patří církvi.A ještě pár snímku z první poloviny minulého století


A tady už jsou pohledy na kostel v dnešní podobě


Starý německý pomník osazený novou pamětní deskou


Kostel zbavený varhan a oltáře, dveře vpravo je hlavní vchod, schody pod ním vedou na kůr


Pod detailem kazatelny je deska z podlahy uprostřed kostela s nečitelným nápisem


Dole klíč od vchodu pro pana faráře zapůčený dědečkem pana starosty. Je překvapivě velmi velký


I po zvětšení není nápis moc k rozluštění. Schody vlevo jdou na kazatelnu