10 ledna 2020

Znovu ti ...

.... rackové. Protože včera jsem udělala malou odbočku od tématu ptactvo, dnes se k němu zas vrátím. A vrátím se ještě k těm rackům. Jelikož jsem měla konečně šanci si je v klidu fotit, využila jsem jí naplno, tudíž dnes se ještě jednou s nimi prolétneme nad hladinou Labe nebo si zabojujeme na hladině Halštatského
 jezera ....