15 června 2019

Vratislavské kostely a katedrály část 3 .....
.... dnes věnujeme katedrále sv. Jana Křtitele. Jeden ze dvou kostelů, kam jsme se podívali nakrátko i dovnitř. A jak je zvykem trocha historie. Katedrála sv. Jana Křtitele nebo také Vratislavský dóm je ústředním chrámem Vratislavi a katedrálou zdejší diecéze. 
První předchůdce byl kostel z 10. století který nechali vystavět Přemyslovci. Když se vlády ujali polští Piastovci, kostel nechali zbourat a na jeho místě vznikla první bazilika. V roce 1039 ale byla zničena pro změnu vojsky Přemyslovce Břetislava I.
V první polovině 11. století byla bazilika přestavěna na románský kostel, a ten dnešní gotickou podobu získal v době kdy končila mongolská invaze do Evropy. Postaven byl ve stylu slezské cihlové gotiky (jako ostatně většina zdejších kostelů, holt nedostatek stavebních šutrů  se v oderské nížině nějak musel vykompenzovat) Katedrála, stejně jako náš sv. Vít se budovala staletí. Začalo se v roce 1244 a skončilo v roce 1759 a to ještě k tomu musíme připočítat 70% devastaci za II.světové války a následnou obnovu až do roku 1951.
Uvnitř najdeme 20 kaplí, v nichž jsou pohřbeny mnohé osobnosti vratislavské církevní nobility. Není bez zajímavosti, že je zde pohřben i jeden z Rožmberků, a to Jošt II. Rožmberský, který byl biskupem vratislavským a převorem českých johanitů. A typ pro Majku, v katedrále jsou největší varhany na území Polska ....