27 ledna 2024

Okolo a kolem Hofburgu ....

 

.... který je, ač se to nezdá, velmi rozlehlý. Čítá
16 křídel a 17 dvorů. Byl sídlem habsburských a habsbursko - lotrinských panovníků. Od roku 1945 je sídlem rakouského prezidenta, rakouského kancléřství a několika muzeí. Zahrnuje i známou císařskou jízdárnu a národní knihovnu. Svou stavební stopu zde zanechal i český král železný a zlatý Přemysl Otakar II. Každý další panovník přistavěl či dostavěl nějakou část hradu a zámku, dokonce se zde zatím našlo okolo 30 tajných schodišť propojujících různé trakty a části Hofburgu. Má i svůj vlastní park Volksgarten kam se ostatně také podíváme nebo Burggarten která na rozdíl od Volksgarten byla přístupná pouze členům císařské rodiny. Hlavní vstup do Hofburgu z náměstí Michaleplatz nechal postavit František Josef I. Při jeho stavbě byly objeveny základy středověkých domů, i mnohem staršího osídlení římského. Největší touhou a snem Františka Josefa bylo vytvoření císařského fóra které mělo vzniknout spojením dvou křídel okolo náměstí Heldenplatz s protějšími muzei na Ringstrasse. Východní křídlo vzniklo, ale dostavba druhého byla po smrti FJ zastavena. Není bez zajímavosti, že ze začátku stavby na ní pracoval architekt Gottried Semper, německý architekt známý výstavbou proslulé Semperopery v Drážďanech a úpravami na zámku Zwinger tamtéž, ale je i autorem projektu vídeňského Burgtheatru ....