25 července 2017

Kdo za to může? ....
O tom napsat tenhle článek o tématu, které momentálně
hýbe vládou, ale i obyvateli naší země přemýšlím od doby kdy jsem byla
na chatě. Respektive když jsem pendlovala různými druhy dopravy mezi Rybníkem
a Prahou i jejím okolím a rozhlížela se po polích a nejen po nich. Je sucho. To se stane,
protože neporučíme větru ani dešti. Chytré vládní hlavy se začaly zajímat proč.
Myslím, že kdyby se zeptali starých hospodářů, nemusely by je teď bolet hlavy
a nemuseli by vymýšlet mnohé zhůvěřilosti, které vymýšlejí. Voda se v krajině nedrží z mnoha
logických důvodů, které vidí i malé dítě, jen naše garnitura to nějak vidět nechce.

Velké lány plné kukuřice a jiných plodin které jsou seté nařídko. Obrovské betonové a asfaltové
plochy parkovišť u mnoha nákupních megastředisek a průmyslových zón zhusta nevyužitých
a jejich další budování. Skoro již neexistující hluboká orba. Násilím srovnaná koryta řek a
stejně tak nesmyslně vysušené mokřady a vlhké louky.
Zlikvidované remízky a hájky mezi poli. Masivní výsadba smrkových lesů.
Používání pitné vody na vše, místo toho aby se používala na zalévání či splachování voda dešťová.
Politici se rádi dívají na Západ, nebo do Ameriky, tak proč se neinspirují v tom jak
tam se využívá povrchová voda?
Kdykoli projíždím Rakouskem, fascinuje mne jejich hospodaření s půdou a způsoby
osetí. Žádné nedozírné lány jedné plodiny, ale pásy široké maximálně 300 m s mnohodruhovým
osetím. Mezi nimi nechybí retenční pásy křovin či stromků. Setí rostlin PO vrstevnici aby voda mezi
řádky neztekla neužitečně z kopce dolů, ale zůstala pokud možno v řádcích. Smíšené lesy
na mnohem větší ploše než jsou u nás. A říkám si proč. Proč se od 89 roku nezměnilo myšlení
ministrů zemědělství? Proč se nezměnilo myšlení soukromých farmářů, kterým už nikdo
direktivně nepřikazuje co a jak? Napadá mne jediné, lenost. Proč bych sázel nějaké pásy stromů
nebo keřů a musel je pak objíždět místo abych fofroval neustále sem a tam. Na co hluboká orba, když
lehké zaorání úplně stačí, stejně hned oseju znovu. Každý zahrádkář ví,
že do hloubky nakypřená půda v sobě udrží vodu víc a déle, než když nechá záhon ubitý dotvrda.
Jen tu a tam se při nových lesních výsadbách objeví vlaštovky
v podobě buků. Ale povětšinou se zas a opět sází smrky.
Místo toho, aby se tohle všechno změnilo, voda se jednoduše zdraží aby se s ní šetřilo.
Mají se stavět další a další přehrady, poldry a retenční nádrže. Na co, když ty stávající jsou
poloprázdné? Vrcholným číslem je návrh na vyšší platby pro ty, kdo překročí daný limit spotřeby.
Na tohle všechno stačí obyčejný selský rozum, žádné vysoké školy. Bohužel ten selský rozum chybí
většině těch kdo se hospodařením zabývají.
Jo, a víte kdo může za to že je málo vody? Majitelé rodinných bazénů!

Velebnosti, jdu blejt. A pustit filtraci v bazénu ....