01 listopadu 2014

Katedrální chrám Sv. Vavřince na Petříně


Dnešní sakrální zastavení je prvním ze dvou
petřínských. Jako první vám chci představit katedrální chrám sv. Vavřince který se nachází v komplexu mnoha zajímavých staveb v těsné blízkosti Petřínské rozhledny. Jedná se kostel patřící Starokatolické církvi. Stavba velmi zajímavá leč neskutečně blbě fotitelná. Její zadní frontu tvoří hradby, z jedné strany je přilepen dům, fotit z dálky se dá jen z druhé strany, zepředu to je snad o něco lepší i když žádná sláva. Tudíž nějaké detaily moc nečekejte.

A tady už něco z jeho historie:

Katedrální chrám sv. Vavřince se nachází na místě, kde podle tradice pohanští Čechové obětovali svým bohům a pálili posvátné ohně a kde kněžna Libuše předpovídala budoucí vzrůst slávy Prahy. Pověst vypravuje, že kníže Boleslav II. zde na žádost sv. Vojtěcha dal postavit kostelík zasvěcený sv. Vavřinci, jáhnovi, který byl v roce 258 v Římě umučen na rozpáleném roštu.
Nejstarší zpráva o kapli sv. Vavřince na Petříně pochází z roku 1135. V této době byl románský kostel jednolodní obdélnou stavbou s apsidou na východě a se západní věží, pojatou částečně do dnešní přestavby. Tato stavba, dnes zachovaná v barokním plášti, byla postavena pravděpodobně za vlády Soběslava I. (1125 - 1140) a lze ji srovnat s rotundou Nalezení sv. Kříže na Starém Městě, která dnes rovněž slouží Starokatolické církvi. Roku 1590 dal kapli opravit Jiří Henrich z Frankenštejnu. V XVIII. století se o zvelebení kostela sv. Vavřince zasloužil P. Norbert Saazer spolu s Bratrstvem pražských kuchařů. Tak ve 30. letech XVIII. století byla započata přestavba kostela do dnešní podoby. Projekt je připisován K.I.Dientzenhoferovi a stavitelem byl Jan Ignác Palliardi. Vlastní stavba se prodloužila až do roku 1780.
Vrcholnému baroku je nejblíže
monumentální, dynamicky sítěné konvexní severní průčelí, členěné rozeklanou římsou, nad níž jsou umístěny barokní sochy Nejsvětější Trojice v podobě Piety Boha Otce, vlevo stojí sv. Jan Nepomucký a vpravo pravděpodobně sv. Máří Magdaléna. Najdeme znak svatovítského probošta Františka Strachovského ze Strachovic, který dohlížel na dokončení stavebních prací. V nice je umístěna socha sv. Vojtěcha a deska s nápisem. Z vnitřního vybavení je pozoruhodný obraz umučení sv. Vavřince od burgundského malíře Jeana Clauda Monnota, umístěný na pravém bočním oltáři. Současný interiér presbytáře je vybaven podle návrhu ak. arch. Jiřího Pelcla, jehož dílem je i moderní krucifix zavěšený z klenby. V sakristii se nachází stropní malba zobrazující legendu o založení kostela sv. Vojtěchem.

Tolik webové stránky Starokatolické církve.


Než jsem dám moje fotky tak jedna ze stránek, pohled na kostel z vrcholu Petřínské rozhlednyPohled na zadní frontu kostela směrem od Růžového sadu a jeho zakomponování do hradeb
Detail sousoší Sv. Trojice
A tady tabulky na zdi zblízka. Určují výšku nad mořskou hladinou dle počítání od moře Jaderského, od které se určuje výška všech hor u nás. Proto občas je něktará hora vyšší nebo nižší, v závislosti od hladiny kterého moře se zrovna u nás počítá. Ale v posledních desetiletích to je opět moře Jaderské. Chvíli to tuším bylo moře Černé, ale to nechci mystifikovat.


Socha sv. Vojtěcha


Tady se prostě muselo něco kácet, buď kostel nebo rozhledna. Perspektiva je prostě sviňa .....
Musím říct že z historie kostela mne pobavily dvě věci. Za prvé pán z Frankeštejnu a za druhé Bratrstvo pražských kuchařů. To by jeden neřekl kdo všechno se dával na opravy kostelů .....