26 září 2018

Další pohledy do zámeckých zahrad ...Pokračujeme v procházení zámeckými zahradami zámku
Nové Hrady. Minule jsme skončili v zahradě Parkánové, dnes to vezmeme letem světem zahradou Zelinářskou a nahlédneme do zahrady Bílé. Kvůli velkému množství lidí jsem spíš fotila
květiny, protože tam se to tak neprojevilo...