26 září 2017

Zástávka první: pevnost Königstein ...Jak už jsem minule zmínila, první zastávkou sobotního celodenního
výletu do Saského Švýcarska byla pevnost Königstein na stolové hoře nad městečkem stejného
jména. Dala by se vzdáleně přirovnat k našemu Terezínu a jeho opevnění nebo
brněnskému Špilberku a jeho areálu, ale je o mnohovětší. Vlastně zabírá celou plochu stolové hory
a pevnostní zdí vyrůstají do výšky 42 m přímo ze skal.
Díky tomu byl také Königstein dlouho nedobytný. Patří mezi nejkrásnější skalní pevnosti v Evropě.
Ční do výšky 274 metrů na Labem a její rozloha je 9,5 ha. Nachází se zde kolem padesátky
budov včetně zámku a hradu. Nejstarší zmínka o hradu na hoře Königstein (Králův kámen)
je z roku 1241 kdy zde hrad založil český přemyslovský král Vácav I. a patřil tím pádem
k Českému královstí. Od konce 16. století přešel do držení saských kurfiřtů a vznikla zde
nejmohutnější saská pevnost která nebyla nikdy dobita.
Do roku 1922 byla nejznámějším státním saským vězením. Za prusko - fancouzských válek
a obou světových válek sloužil jako zajatecký tábor. Zvlkášť za druhé světové války zde
byli internováni váleční zajatci z Polska, Francie, Velké Británie, Holandska a USA.
Na konci druhé světové války se zajatci vzbouřili a převzali velení pevnosti. Rudá armáda
zde hned po osvobození zřídila vojenský lazaret a v letech 1949 až 1955 zde vznikl ústav
pro převýchovu trestané mládeže, jejíž profil neladil se socialistickým zřízením. Po uzavření
ústavu zde vzniklo muzeum.
Pro nás návštěvníky z Čech je velmi důležitá věc, že při prohlídce můžete vyfasovat českého
audioprůvodce a můžete se toulat po pevnosti jak chcete a vždy si poslechnout co potřebujete.


Protože fotek je mnoho, jak je u mne zvykem, rozdělím je na více částí.
První obrázek jsem si půjčila z netu a druhý ofotila na info tabuli.A takhle vypadá temeno hory s opevněním při pohledu z hory Lilienstein


Nahoru se dostanete dvěma způsoby, buď projdete okolo skály po novější podhradní fortifikaci
a branami na nádvoří, nebo vnitřním výtahem. Zpátky buď zase cestou okolo pevnosti, anebo
tímto venkovním výtahem.


42 metrů vysoké hradby vyrůstají přímo ze skalního profiluA už jsme nahoře a hurá na prohlídku. Budova sýpky a skladů kde jsou výstavní místnostiSamozřejmě nesmí chybět ani pevnostní kostelPři pohledu dolů se lidem trpícím závratěmi asi moc dobře nedělá. A to ještě není
ta opravdu správná hloubka. Místy je to těch 247 metrů nad hladinou Labe


Příště se dáme na cestu kolem dokola po hradbách ....