05 října 2017

Opět do kraje ....
.... se podíváme v dnešních fotkách. Zatím všechny pohledy
které jste mohli vidět v minulém cestovním článku byly a ještě budou
z pevnosti Königstein, ale většina dnešních už bude z Liliensteinu a Bastei.
Samozřejmě že ponejvíc to budou opět většinou všechny stolové hory ....

Na některé fotky jsem si přezbrojila na dlouhé sklo a přitáhla si kopečky a cesty
" nadosah" ruky
Cesta se stromořadím. Ta mne zaujala hned a tak jsem si jí taky přitáhla blížA přestěhovali jsme se na Lilienstein


A to už jsme ve skalním městě BasteiOna vysoká hora v pozadí se zove Růžový vrch


I když to tak vypadá, nedíváte se na žádnou modelovou železnici byť ona je na fotce
také přítomná, ale je to pohled na železniční zastávku na druhém břehu Labe pod Bastei
z výšky nějakých 220 - 240 m.
A ta modelová železnice? Ta je tam jak mi bylo řečeno jednimi z účastníků zájezdu na
zahradě mezi domy na snímku úplně vlevo za větví borovice.


A poslední pohled z Bastei do volné krajiny. Pěkně se tam většina těch stolovek
naskládala. V popředí Lilenstein, jeho zrcadlový odraz Gohrish, mezi nimi
část Königsteinu a další a další, včetně části Děčínského Sněžníku úplně vzadu na obzoru mezi
Lilienstein a Gohrish