05 srpna 2018

Mám ti dát místo ve svém srdci?

Co by se stalo, kdyby...tys byl můj a já tvoje?
Slova tiše plynoucí, srdce moje, a dvé svíček zář
ve svícnech na stole u vchodu do pokoje...

Co by se stalo, kdyby.... tys byl můj a já tvoje?
Těla naše propletená, srdce moje, a pohled očí tvých rozpíjející se jak
křídou psaná slova na chodnících....

Co by se stalo, kdyby ....tys byl můj a já tvoje.
Roje myšlenek kroužících a narážejících do sebe, jak tvrdá slova do zdí, vyřčená
v tichu pokoje, ach a jak teď dál, srdce moje....

Co by se stalo, kdyby....tys byl můj a já tvoje.
Všechna moje touha byla by jen pro tebe přítěží a tuhým párem otěží, lásko moje?
Nenastal by čas pak na rozbroje, hádky, boje? A při tom to bylo tak krásné, srdce moje...


... jenže ty nejseš můj a já tvoje, a jen čas sám by nám odpověděl, na to, co každý z nás
by teď rád as věděl, co stalo by se asi z nás, kdyby tys byl můj a já tvoje....