11 června 2022

Dnešní příspěvek bude ....

 


..... plný vody. Protože Nochten nejsou jen kamenná pole
a suťové plochy, ale patří sem i několik větších či menších jezírek, vodopádků a fontán. A na nich a v nich bují vesele život květinový i živočíškový. Jmenovitě obojživelníků, zelených skokanů. Ti měli zrovna své pářící období a tak se celým parkem neslo hlasité kvákání, pokaždé mi nejde na rozum, jak takoví malí tvorové mohou být tak občas až nesnesitelně hluční ....