17 dubna 2018

Snění ...
Když zavřu oči, láskou se mi hlava točí.
Když zavřu oči, bolestí se mi srdce rozkočí….
Když zavřu oči, ve tmě cosi září.
Když zavřu oči, nenávist s láskou se sváří …

Když zavřu oči, tvoje tvář vystoupí ze tmy,
Když zavřu oči, tvé rty se položí na mé rty….
Když zavřu oči, hlas tvůj mne hladí,
Když zavřu oči, ruce tvé mne svádí ….

Když zavřu oči, skutečnost mizí,
Když zavřu oči, není mezi námi nikdo cizí ….
Když zavřu oči, jseš ty a jsem já,
Když zavřu oči, vše tak snadné se zdá ….

Když zavřu oči, je to jen zdání,
Když zavřu oči, všechno je k mání ….
Když zavřu oči, milovat je snadné,
Když otevřu oči, ať v noci či za dne, pomine vše
A tvé srdce je chladné ….

Když nezavřu oči svět se kolem v boji točí,
A já v jeho víru hledám záchranný kruh …
Jenže nejsi tu, nejsi ten sladký druh vášnivých nocí,

Raději zas zavřu oči a sen nabídne se s pomocí ….