30 září 2015

Poldr u obce Žichlínek .....


Naše poslední výletní zastavení bylo pro změnu
technické. Po katastrofálních (a vlastně startovacích) povodních
v roce 1997 které napáchaly ve Východních Čechách velké škody
se začalo uvažovat o různých úpravách a revitalizaci řek. Ovšem jen
málo z nich se vůbec realizovalo. O tom že se ta naše pidiříčka bude
upravovat a pohlubovat se od té doby jen mluví, zatím jediný viditelný
zákrok je ten že jsou označeny barvně stromy na jejích březích.
Naopak se podařila rekonstrukce hráze (navýšení a zpevnění) a
výpustě na největším rybníku v Pardubickém kraji Hvězda, který v
roce 97 zahrozil při povodních protržením což by znamenalo fatální
následky pro obce ležící pod ním. A další stavbou kterou si
bezprostředně tyto podvodně vyžádali je poldr u obce Žichlínek.

Je to velkolepé dílo které chrání před povodněmi Olomouc a Litovel
a hlavně nedalekou velkou trafostanici odkud se rozbíhají dráty
vysokého i nízkého vedení a také dráhu ve směru na Olomouc.
Co jsem na netu o této stavbě našla si můžete přečíst tady u mne
a ti kdo mají rádi technické detaily zde

"Hráz poldru podél toku Moravské Sázavy v obci Žichlínek. Plocha zátopy činí 186 ha a retenční objem 5,9 mil. m3. Celková délka hrází 1 574 m při maximální výšce 7,6 m. Žichlínský poldr je zajímavá stavba. Smyslem poldrů je snížení kulminačních průtoků vodních toků. Žichlínský poldr vzniknul na toku Moravské Sázavy jako reakce na katastrofální povodně v létě 1997. Stavba je v ČR ojedinělá svým rozsahem. Nachází se v nadmořské výšce 345 m nad mořem.
Sympatické je, že zde nebyl pouze k vybudován suchý poldr, ale zároveň došlo i k revitalizaci území, dotčeného v minulosti zemědělskou velkovýrobou, melioracemi a napřímením toků. Vznikla zde nová půvabná koryta Moravské Sázavy a Lukovského potoka s meandry. Byla vybudována členitá jezera, tůně i mokřady. Vody byly vhodně zarybněny. Část poldru byla zalesněna. Spontánně zde vznikly podmáčené louky, které byly bohužel odvoněny stružkami (to se ale dá velmi snadno napravit). Pokud budou dodrženy deklarované minimální zásahy do přirozeného vývoje a nepoužívání herbicidů, vznikne zde území, unikátní v rámci celé ČR.

Nejvýznamnějším pozitivním vlivem stavby je protipovodňová ochrana měst Litovel a Olomouc, dále také zlepšení územního systému ekologické stability a zvýšení rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů"

S realizací se začalo v roce 2002 a v roce 2007 byla stavba dokončená.
Jedná se o největší suchý poldr ve Střední Evropě. Jeho velikost je
znát nejlíp z leteckých snímků, ale když stojíte na vrchu sedmimetrové
hráze i tak vám to docela vyrazí dech.....


Tady alespoň zprostředkovaně vidíte jak vypadá ploha bez
a s vodou i to jak byla řeka opětně zmeandrovaná....


Pohled z hráze na protější stranu


Tohle všechno se při opravdu velkých povodní změní v ohromné jezero


Koruna hráze s výpustíNa vodních plochách se veselo rybařilo a bylo vidět i labutě.
Ke břehům jsme nešli, přece jen už jsem měla toho
chození docela dost.


A před hrází u cesty kvetlo spousty turanů.
Ale fotit v tom silném větru se moc nedaly....Vyhlášení páté .....Dneska si představíme vítěze
pátého kola soutěže O nej strom.
Příspěvky se sešly krom mého ještě dva a to
od poctivých a stálých zasilatelek, Hanky a Janky.
Vím že obě jsou pro každou špatnot a každá taková
fotovýměna je pro ně, tedy pro Hanku určitě, velká výzva.
A tak nebýt těch dvou a pak ještě Majky tak už dávno tohle zabalím.
I když to už se stejně chystám udělat.

A jak to dopadlo? Výsledkem 7:3 vyhrál .....

(Moje radosti)

A teď k budoucnosti projektu. Chcete pokračovat nebo ne?
Do konce zbývají jen tři kola a pak se rozjedou další sarálky, které se
pro vás ukázaly jednodušší. Pokud nechcete, projekt definitivně skončí.
Takže mi pište do komentů pro jakou alternativu jste.