02 června 2018

Květnové květy starosklíčkem podruhé... zlatý déšť
Po delší době odcházení, vzpamatovávání se, dalšího odcházení a dalšího vzpamatování
se, mi letos nádherně a bohatě vykvetl zlatý déšť (štědřenec) který mám zasazený v živém
plotě. Bála jsem sem, že přitom letošním překotném kvetení mi opět ujde, protože jsem
měla před sebou čtyři dny pobytu v Praze a na chatě a za čtyři dny, dokáže odkvést
spousty květů. Ale byl tak hodný, že na mne počkal a já si tak mohla
vychutnávat jeho zlatou krásu a to nejen ze zahrady, ale i ze
stanice autobusu když jsem jezdila do práce nebo
se z ní vracela. Z chodníku byl na něj totiž
ještě krásnější pohled ....