27 února 2020

Slíbené (možná) překvapení ...


.... na které jsem vás asi dost nlákala, se schovává ve sklepě bývalé koleje. A co že to vlastně je? Tak tedy ... možná jste zaregistrovali vloni jeden velký archeologický nález u Chrudimi v rámci průzkumu terénu pro výstavbu D35. Jedná se o 7000 let starou dřevěnou studnu, nález jedinečný, který je zatím nejstarším nálezem takové stavby na světě. Dílo z mladší doby kamenné udivilo archeology a historiky svou precizností opracování, zvlášť když si uvědomíme, že lidé té doby měli k dispozici jako nástroje jen mušle, pazourek, tvrdé dřevo a nic víc. No, a tenhle úžasný objev se vesele maceruje ve sklepě v cukerném nálevu právě v Litomyšli. Jelikož hned nebylo úplně možné přesné datování, bylo potřeba nejdřív udělat dendrochronologický průzkum, ten potvrdil, že stáří studny se datuje do let 5256 -5255 před Kristem, a tím pádem je opravdu nejstarším pravěkým objektem na světě. 
A jelikož se díky tomu, že celou dobu stála ve spodní vodě, zachovalo se v ní i spousty jiného biologického materiálu jako různá semena okolo rostoucích rostlin, pozůstatky různých brouků a živočichů, takže si biologové přijdou na své. Po maceraci a vyschnutí dřeva a následné konzervaci bude studna sestavená a vystavená ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Na celém procesu se podílí Mendelova univerzita v Brně a Chemicko - technologický ústav v Praze.
Tady si můžete přečíst víc ....