27 září 2017

Zastavení königsteinské druhé .... po hradbách
Jak je vidno z leteckých záběrů pevnosti, a o čem
jsem se několikrát zmínila jsou hradby, které obemykají celé
temeno hory a tvoří tak jakousi stezku kterou se projde okolo celé pevnosti
a která vlastně tvoří panoramatickou vyhlídku do kraje. Jsou na nich
hlídkové věžičky, ale najdou se zde i hrozivá děla, která
kdysi pevnost chránila. To spolu s dokonale umístěnými střílnami činilo
pevnost nedobytnou ...

Park který tvoří část pevnosti se jmenuje Park dělostřelců, jsou zde
přístupné dělostřelecké bunkry, které sloužily k obraně, ale právě i některá děla


Jedna z několika soch saských králů, vévodů a kurfiřtů které
v parku stojí


Strážní vížky z kterých byl rozhled do kraje ale i na okolí pevnosti


Ve zdi je vidět kde dřív děla stávala, to jsou ty zamřížované části


Výhledy z hradeb jsou náramné a je jasné, že obránci
měli skvělý přehled. Pohled na městečko Königstein


Letní Napoleonská restaurace na tzv.Hromové vyhlídce. Je to místo, kam nejčastěji
z celé pevnosti udeří blesk. Stával zde i Bleskový dub, strom do kterého mnohokrát
udeřilo a přesto se mu nic nestalo. Až nakonec přišla ta poslední rán a dub zašel.
Teď tam místo něj stojí nový. Dokonce kdysi došlo na vyhlídce k tragédii, kdy
blesk uhodil do skupiny turistů a dvanáct jich zabil.


A jaký je výhled z ní?
Krásný ... Budova vlevo je zámeček krále Jindřicha Saského


To je on


A ještě jeden výhled, tentokrát od zámečku. Na ten se podíváme příště ...